MaterjalidMaterjalid, millest valmistatakse loodussõbralikke tooteid ja asendavad täna kasutusel olevat naftapõhist plastikut:

Suhkruroo kiud

Suhkruroo kiududest valmistatud ühekordsed nõud sobivad nii külmale kui ka kuumale toidule ja neid võib turvaliselt kasutada ka mikrolaineahjus. Õigesti komposteerituna muutuvad suhruroost valmistatud nõud juba mõne kuuga kompostiks.

Bambus

Bambus on vastupidav ja mitmeotstarbeline looduslik materjal, mille üks kasutusala on ka mõningane Take away -toodete valmistamine.

Kartong/papp

Kartong/papp on biolagunev materjal mida saab kasutada eriotstarbeliste Take-away pakendite ja joogitopside tootmiseks. Valides õige loodussõbraliku sisemise pinnakatte, saab valmistada vedelikele vastupidavaid pakendeid ,nii kuumadele kui ka külmadele toitudele.

Paber

Paber tundub küll antud otstarbeks esmapilgul üllatava materjalina, kuid toodetes, kus ei vajata mitmete tundide pikkust vastupidavust saab kasutada paberit suurepäraselt. Näiteks paberist joogikõrred on täna väga aktuaalsed tooted.

Puit

Puit on suurepärane looduslik materjal, täna valmistatakse ka puidust nuge, kahvleid ja lusikaid. Samuti valmistatakse puidumassist ühekordseid taldrikuid.


Bioplastid jagatakse kaheks, bioplastid ja biolagunevad plastid

Bioplastid on materjalid, mis on valmistatud looduslikest materjalidest, need ei pea alati olema biolagunevad, kuid nendega säästetakse fossiilseid maavarasid. Samas aga ei suurenda bioplastid kasvuhooneefekti tekitavate gaaside, peamiselt CO2 heidet loodusesse, sest loodus on need ise looduslikust CO2-st sünteesinud

Biolagunevad plastikud on materjal, mis laguneb bioloogilise protsessi tulemusena CO2 ja veeks. Sellest saab valmistada näiteks topse külmale joogile.

Bioplastid jagunevad

  1. Tärklisel põhinevad plastid, mis hõlmavad ligikaudu 50% bioplastiturust. Tärklist kasutatakse rohkesti polükaprolaktooni (PCL), polüvinüülalkoholi (PVA) ja polülaktiidiga segamiseks, et kiirendada nende polümeeride biolagundatavust. Tuntuim materjal on Mater-Bi.
  2. Polülaktiid (PLA), mida toodetakse pilliroosuhkrust või glükoosist.
  3. Polü-3-hüdroksübutüraat (PHB) on polüester, mida toodetakse bakterite abil glükoosist või tärklisest. Materjalist võib valmistada täielikult biolagunevat läbipaistvat kilet temperatuuril üle 130 ºC.
  4. Polüamiid 11 (PA11), mida toodetakse küll looduslikest õlidest, kuid ei ole kahjuks biolagunev.

Standarditest

Euroopas kehtib standard EN13432, mis nõuab, et biolagunev materjal peab tööstusliku kompostimise käigus 90% ulatuses 90 päeva jooksul lagunema.

USA-s kehtiv standard ASTM6400 on leebem ja nõuab 60%-list lagunemist 180 päeva jooksul tööstusliku kompostimise tingimustes.

Standardeid on teisigi.

Komposteerumine tähendab seda, et kompostis olev biolagunev kile laguneb teatud tingimustel ja bakterite elutegevuse toimel CO2-ks, veeks, energiaks ja biomassiks, mis arvatakse komposti hulka. Looduses tekib sellisest biomassist mullaviljakust suurendav huumus. Komposteerumise eeldus on vee, õhu ja soojuse (kuni 60 ºC) olemasolu kompostis.